Hnědouhelný prach jako palivo

HNĚDOUHELNÝ PRACH: TÉMĚŘ TEKUTÉ PEVNÉ PALIVO

Lužický hnědouhelný prach je moderním energetickým zdrojem pro kotlová a procesní spalovací zařízení. Vysoce zušlechtěné jemnozrnné palivo se vyznačuje svými vlastnostmi podobnými kapalinám. Jeho použití je rozmanité a manipulace nekomplikovaná.Vysoce jakostní, výhřevný, se schopností téct: hnědouhelný prach spojuje přednosti hnědého uhlí s komfortem tekutého paliva.

Hnědouhelný prach z Lužice má vysokou výhřevnost a přirozeně nízký podíl síry a popelu. Dobrá schopnost tečení a jednoduchá fluidizace hnědouhelného prachu zajišťuje komfortní použití podobné ropě. Jeho velký aktivní povrch a vysoký podíl těkavých složek umožňuje vynikající zápalnost, vysokou reaktivitu a prvotřídní chování při hoření.

Za účelem výroby hnědouhelného prachu se surové hnědé uhlí z Lužického revíru drtí, suší, filtruje a mele v nejmodernějším německém zušlechťovacím závodu. Přísný management jakosti - od suroviny přes výrobu až k logistice - zajišťuje průběžně vysokou kvalitu paliva.
Spojení v energetické lokalitě Schwarze Pumpě je jednou z vynikajících silných stránek Vattenfall: těžba surovin a výroba elektrického proudu, výroba paliv a výzkum technologií spolu úzce souvisí a zajišťují efektivní a ekologické řetězce tvorby hodnot.
 
Zrnitost:    
Zbytek na 0,20 mm v hm. % 13,0
Zbytek na 0,09 mm v hm. % 40,0
Voda v hm. % 10,5
Popel v hm. % <6,0
Tek. složky v hm. % 45,5
Síra   0,8
Výhřevnost (Hu)   >21,0
Analýza hodnot*

 
Autor: Dooffy Design | Počet přečtení: 4285x


Společnost FREE COMPANY se specializuje na dodávky paliv v oblasti průmyslové sféry a maloobchodu. Jedná se zejména o produkty významných středoevropských producentů briket, hnědého uhlí, černého uhlí a koksu. Věříme, že zde najdete všechny potřebné informace a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

 

Přepnout na mobilní verzi

Kontaktní informace

FREE COMPANY, s.r.o.
Krajní 438
739 34 Václavovice
Tel.: +420 553 034 152

E-mail: Info@freecompany.cz
www.freecompany.cz