Výpis všech článků

Smokemanovo Desatero každého topiče

Ve Výzkumném energetickém centru (VEC) se problematice malých spalovacích zařízení pro vytápění domácností věnují více než 20 let. Zkušenosti celého týmu zkušebny byly formulovány do SMOKEMANova desatera správného topiče.

Pojďte se blíže seznámit s tímto desaterem...

 

VIDEO: Setkání s briketami Rekord

Podívejte se na upoutávku na Brikety Rekord firmy Lausitz Energie Bergbau AG. Více uvnitř článku.

Kam s popelem?

Nikdy nesypte horký popel do popelnice! Popel nejprve opatrně přendejte do žáruvzdorné kovové nádoby a počkejte, až zcela vychladne. Dbejte také na to, aby kovová nádoba stála na ohnivzdorném podkladě (jakým jsou např. dlaždice či kámen), a tak nemohlo dojít vlivem zbytkového tepla k žádným škodám. Vychlazený popel bez oharků můžete poté opatrně přesypat do popelnice.

Co s obaly?

Obaly lužických briket REKORD můžete likvidovat obvyklým způsobem jako každý jiný recyklovatelný odpad (plastové odnosné tašky a stahovací pásky). Papírové odnosné tašky patří do kontejneru na papír.

Sklíčko ve dvířkách kamen je znečištěno sazemi. Co s tím mohu dělat?

Sklíčko znečištěné sazemi zpravidla naznačuje, že provoz topného tělesa není správný, ať už se jedná o špatnou cirkulaci vzduchu v kamnech nebo o nekvalitní palivo. Pokud dodržujete návod k použití, nemělo by k ničemu takovému docházet. Důvodem mohou být brikety, které nedosahují kvality lužických briket REKORD, stejně jako ošetřené nebo vlhké dřevo. Když je sklíčko studené, můžete ho čistit přípravky na čištění skla, trouby nebo klasickou čisticí pastou.

Co mám dělat, když oheň příliš kouří nebo nehoří pořádně?

Výrazně tmavý kouř většinou znamená, že nepoužíváte vhodné palivo či že ho nepoužíváte správně. Dřevotříska a dřevo, které je vlhké, natřené nebo s jinou povrchovou úpravou, nepatří do kamen, ale do popelnice. Nechte oheň dohořet nebo vyhasnout. Když jste si jisti, že jsou zbytky zcela chladné a nežhnou, můžete je vyhodit do popelnice. Předtím, než znovu zatopíte, se však ujistěte o kvalitě svého paliva. Nesprávné hoření může ale způsobit i nevhodná regulace vzduchu. Informujte se v návodu k použití Vašeho topného zařízení.

Mohu kombinovat lužické brikety Rekord s palivovým dřívím?

Kombinovat palivové dříví s hnědouhelnými briketami je v zásadě rozumný postup. Dřevem lze většinou snadno a rychle zatopit. Když se oheň rozhoří, začněte přikládat brikety, které dobře udržují teplo a žár. Aby nevznikaly zbytečné emise, vždy se ujistěte, zda dřevo nebylo ošetřeno a zda je dostatečně vyschlé. Dřevo by mělo být dva roky skladováno na suchém místě chráněném před povětrnostními vlivy, aby bylo dosaženo 20% zbytkové vlhkosti, která je maximálně přípustná (viz zákony na ochranu ovzduší).
 

Jak mám skladovat lužické brikety REKORD?

Informace o skladování jsou vytištěny na papírovém pytli nebo na příbalovém letáku ve fóliovém balení. Brikety a jejich balení musejí být skladovány v suchých a chladných místnostech. Místnost, ve které budete brikety skladovat, musí být dobře větraná. Nikdy neskladujte brikety v blízkosti tepelných zdrojů. Při složení musejí být mezi řadami zachovány vzduchové mezery cca. 10 cm tak, aby byla...

Kdo mi pomůže s problémy technického rázu?

Odborníky v této oblasti jsou kominíci a prodejci paliv. Kontaktní spojení na ně najdete např. v telefonním seznamu Zlaté stránky.

Kde se dozvím, jak topné zařízení správně používat?

V návodu k použití jsou zpravidla osvětleny všechny důležité otázky. Pokud si však nejste zcela jisti, obraťte se přímo na výrobce Vašeho topného zařízení.

Celkový počet článků: 73


Společnost FREE COMPANY se specializuje na dodávky paliv v oblasti průmyslové sféry a maloobchodu. Jedná se zejména o produkty významných středoevropských producentů briket, hnědého uhlí, černého uhlí a koksu. Věříme, že zde najdete všechny potřebné informace a budeme se těšit na budoucí spolupráci.

 

Přepnout na mobilní verzi

Kontaktní informace

FREE COMPANY, s.r.o.
Krajní 438
739 34 Václavovice
Tel.: +420 553 034 152

E-mail: Info@freecompany.cz
www.freecompany.cz